Nahoře
18lis
Lukáš Svoboda

Úvod

Respekt k osobním informacím a jejich ochrana je fundamentální zásadou, kterou web Egyptské Masaže v České Republice (dále jen 'web') považuje za klíčovou. Tento dokument definuje, jakým způsobem jsou sbírány, uchovávány a chráněny informace o uživatelích a návštěvnících webu. Důraz je kladen na plnou transparentnost a srozumitelnost procesů zpracování dat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Ochrana vašich osobních údajů je na prvním místě a vždy bude prováděna tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a důvěrnost vašich dat.

Shromažďování osobních údajů

Webové stránky shromažďují osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně uživateli při využívání služeb webu, jako jsou jméno, e-mailová adresa a další kontaktní informace při vyplňování formulářů. Sbírané informace jsou nezbytné pro poskytování personalizovaných služeb, odpovědi na dotazy a marketingové komunikace. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány s nejvyšší péčí a v souladu se zákonnými předpisy.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů je realizováno s využitím nejmodernějších technologií a postupů zajišťujících jejich maximální bezpečnost. Web používá šifrování komunikace, a tím chrání přenášená data před možným zneužitím. Všechny osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech a pravidelně dochází k jejich revizi a aktualizaci zabezpečovacích mechanismů.

Používání a sdílení osobních údajů

Osobní údaje uživatelů jsou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty. S výjimkou zákonných případů, kdy je potřeba údaje předat orgánům veřejné moci, web neposkytuje sbírané informace třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatelů.

Práva subjektu údajů

Uživatelé mají právo požádat o přístup k svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Také mohou vznášet námitky proti zpracování a požadovat přenositelnost dat. Všechny tyto požadavky lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Kontaktní informace majitele webu

Lukáš Svoboda
Univerzitní 2732/8
272 01 Kladno
Česká Republika
E-mail: [email protected]

Napsat komentář