Nahoře
18lis
Lukáš Svoboda

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro webové stránky egyptskemasaze.cz, které provozuje Lukáš Svoboda, bytem Univerzitní 2732/8, 272 01 Kladno, Česká republika, a řídí veškeré vzájemné obchodní vztahy mezi provozovatelem a uživateli portálu. Uvedením svých osobních údajů a/nebo využitím služeb webu uživatel souhlasí s těmito podmínkami. Obchodní podmínky se vztahují na informace, služby a produkty nabízené na tomto webu a upravují pravidla užívání webu, práva a povinnosti uživatele a provozovatele.

Použití služeb webu

Uživatel souhlasí s tím, že služby poskytované na webu egyptskemasaze.cz budou využívány v souladu s platnou legislativou České republiky a všeobecně uznávanými obchodními a morálními zásadami. Služby webu jsou poskytovány uživatelům za účelem hledání a výběru masažních salónů poskytujících Egyptské masaže. V případě rezervace služeb nebo komunikace s třetími stranami je uživatel povinen jednat korektně a dodržovat pravidla a pokyny dané provozovatelem či příslušným salónem.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro provozovatele webové stránky egyptskemasaze.cz klíčovou prioritou. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány a chráněny v souladu s platnou legislativou ČR a EU, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých údajů uživatel souhlasí s jejich zpracováním za účelem realizace služeb nabízených na portálu. Provozovatel se zavazuje nezneužívat osobní údaje uživatelů a nezveřejňovat je třetím osobám bez jejich souhlasu.

Autorská práva

Veškerý obsah webu egyptskemasaze.cz, včetně textů, grafických prvků, log a informací o službách, je chráněn autorským zákonem a případnými dalšími právními předpisy a nemůže být bez souhlasu provozovatele kopírován, šířen nebo jakkoliv jinak využíván. Uživatel je oprávněn využívat obsah stránek v míře nezbytné pro osobní potřebu a to s respektem k těmto právním předpisům. Jakékoliv porušení uvedených práv může být předmětem právních kroků.

Změna obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Uživatel je povinen se seznámit s aktuálními obchodními podmínkami před každým využitím služeb portálu. Nejnovější verze obchodních podmínek je k dispozici na webu egyptskemasaze.cz. Pokud uživatel nesouhlasí s akutalizovanými obchodními podmínkami, není oprávněn nadále využívat služeb webu.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se obchodních podmínek, služeb nebo webu jako takového, se můžete obrátit na provozovatele, Lukáše Svobodu, prostřednictvím emailu na adrese [email protected] nebo písemně na adresu Univerzitní 2732/8, 272 01 Kladno, Česká republika.

Napsat komentář